Waarschuwing : leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Onze weg naar netto nul uitstoot

Een versnelde transitie naar een wereld met netto nul uitstoot: onze toezeggingen als verantwoord belegger en bedrijf

Klimaatprincipes

Onze uitgangspunten voor klimaatactie

De weg naar een wereld met netto nul uitstoot kent vele hindernissen en vereist een gezamenlijke inspanning. Iedereen moet zijn rol spelen, of het nu gaat om individuele personen, bedrijven of overheden. Er is niet één oplossing of één manier om deze uitdaging aan te pakken, toch willen wij een van de voorlopers zijn op deze weg: via onze beleggingskeuzes, ons productaanbod, ons engagement en stemgedrag, en onze bedrijfsvoering. Wij beleggen actief met een doel voor ogen en voor het grotere goed, en staan voor onze overtuigingen terwijl we een goede balans bewaren met de noodzaak om onze klanten waarde op lange termijn te bieden.

Met overtuiging

Wij vinden dat onze fiduciaire taak verdergaat dan het genereren van rendement voor onze klanten. Wij zien het ook als onze plicht om verantwoord te beleggen, klimaatactie en sociale vooruitgang te stimuleren en de randvoorwaarden te scheppen voor blijvende duurzaamheid van de wereld waarin we leven.

In 2021 lag 41% van onze daarvoor in aanmerking komende Assets under Management (AuM) op koers voor het bereiken van netto nul uitstoot tegen 2050 of eerder, en tegen 2030 zal de CO2-voetafdruk van deze activa 50% kleiner zijn dan in 2019.

Wij streven ernaar het ‘netto nul’-aandeel van onze AuM verder te vergroten in 2022. En als medeoprichter van het in december 2020 gelanceerde Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) hebben wij ons verbonden tot netto nul uitstoot van onze portefeuilles tegen 2050 of eerder en tot een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ambitieuze klimaatdoelen van AXA Groep.

Als bedrijf werken wij toe naar netto nul uitstoot tegen 2050 en om dat te bereiken passen wij een uit drie stappen bestaande methodologie toe: meten, beperken en compenseren. Wij hebben ons al vastgelegd op een beperking van onze eigen CO2-emissies met ten minste 25% tegen 2025.

Moed en openheid

Via engagement en de dialoog met bedrijven en klanten beïnvloeden wij de reis naar netto nul uitstoot. Wij erkennen dat de transitie gepaard zal gaan met uitdagingen, en hoewel we steeds meer kapitaal zullen alloceren aan klimaatoplossingen en andere activa die naar netto nul uitstoot streven, blijven we partijen financieren die naar onze mening daadwerkelijk aan hun eigen transitie werken.

Wij hebben ons engagement- en stewardship-beleid aangescherpt, zodat we klimaatachterblijvers (van essentieel belang geachte bedrijven in termen van zowel portefeuille als klimaatverandering) kunnen desinvesteren als die onvoldoende vooruitgang hebben geboekt na drie jaar van constructief engagement.

Samen met anderen

Wij waren er altijd al van doordrongen dat gezamenlijke actie met sectorgenoten en de bundeling van onze inspanningen en invloed de slagkracht opleveren om tastbare verandering tot stand te brengen. Wij blijven meer kapitaal sluizen naar verantwoorde oplossingen voor onze klanten, bijvoorbeeld naar onze duurzame beleggingsproducten, en daarnaast bieden wij onze klanten en medewerkers voorlichtingsprogramma’s aan die ingaan op ESG-thema’s.

Naar onze mening is met het oog op klimaatactie een wereldwijde strategie van de regelgevers vereist om met succes een duurzaam financieel en economisch beleid te implementeren. Wij zijn actief betrokken bij stuurgroepen en sectorinitiatieven zoals NZAMI, Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), Net Zero Asset Managers (NZAM) en Climate Action 100. Tijdens de onlangs gehouden klimaattop hebben we onze sectorgenoten opgeroepen tot gezamenlijke doortastende actie, via onze beslissingen inzake kapitaalallocatie, om bedrijven te beïnvloeden die de klimaatverandering niet serieus nemen.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.