Waarschuwing : leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Onze weg naar netto nul uitstoot

Een versnelde transitie naar een wereld met netto nul uitstoot: onze toezeggingen als verantwoord belegger en bedrijf

Klimaatprincipes

Onze uitgangspunten voor klimaatactie

De weg naar een wereld met netto nul uitstoot kent vele hindernissen en vereist een gezamenlijke inspanning. Iedereen moet zijn rol spelen, of het nu gaat om individuele personen, bedrijven of overheden. Er is niet één oplossing of één manier om deze uitdaging aan te pakken, toch willen wij een van de voorlopers zijn op deze weg: via onze beleggingskeuzes, ons productaanbod, ons engagement en stemgedrag, en onze bedrijfsvoering. Wij beleggen actief met een doel voor ogen en voor het grotere goed, en staan voor onze overtuigingen terwijl we een goede balans bewaren met de noodzaak om onze klanten waarde op lange termijn te bieden.

Handelen met overtuiging

Actief vermogensbeheer is nog nooit relevanter geweest. Door de manier waarop we handelen en volgens onze overtuigingen kapitaal investeren, kunnen we het gedrag van de bedrijven in onze portefeuilles beïnvloeden. Wij vinden dat onze fiduciaire plicht verder gaat dan het leveren van rendement aan onze klanten. We geloven dat het ook gaat om verantwoord beleggen, klimaatactie stimuleren en de duurzaamheid van de wereld waarin we leven op lange termijn waarborgen.

Handelen met moed en openheid

Engagement en dialoog met bedrijven en klanten zijn cruciaal om een verschil te kunnen maken in het Net Zero traject. We moeten open zijn over de uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben. Maar indien we als vermogensbeheerders als geen vooruitgang zien, moeten we ook moedige en gewaagde beleggingsbeslissingen durven nemen, en klaar zijn om te desinvesteren.

Handelen met anderen

Vermogensbeheerders moeten niet op eigen houtje te werk gaan en prat gaan op hun individuele vooruitgang richting Net Zero want op die manier doen we de omvang van de uitdaging waar we voor staan geen recht aan. Als vermogensbeheerders moeten we onze inspanningen en invloed bundelen, want zo hebben we de kracht om tastbare veranderingen door te voeren en samen te werken met andere belangrijke spelers van het Net Zero ecosysteem. We doen een beroep op alle vermogensbeheerders om de drie kansen te grijpen om actie te ondernemen: met klanten, met toezichthouders en als sector.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.