Waarschuwing : leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Welkom op de Belgische website van AXA Investment Managers voor particuliere beleggers

AXA IM in cijfers

842 mld.€
beheerd vermogen1 (incl. bijdrage van Architas en AXA IM Prime na aftrek van interne eliminaties)
489 mld.€
aan ESG-geïntegreerde activa2
762
beleggingsexperts3

Ons doel, namelijk de mensheid vooruit helpen door te beleggen in wat ertoe doet, staat centraal in alles wat wij doen als onderneming.

Herziening van de activiteiten van AXA IM Core

Om de beleggings- en operationele synergie tussen beleggingsteams te vergroten ten voordele van onze relaties, hebben wij besloten om onze expertise op het gebied van aandelen- en vastrentende portefeuillebeheer in opkomende markten te concentreren in Parijs en Londen. In de komende maanden zullen we, in afwachting van goedkeuring door de toezichthouder, deze activiteiten van Hong Kong naar onze Europese beleggingscentra verplaatsen. Het portefeuillebeheer zal worden overgenomen door onze Europese teams voor opkomende markten, die we momenteel versterken met twee nieuwe senior teamleden. Onze lokale handels- en researchcapaciteiten in Azië blijven ongewijzigd.

We blijven ons inzetten voor onze aanwezigheid in Hong Kong en op de Aziatische markt. Onze strategie in de regio zal zich richten op de distributie van onze beleggingsproducten. Ons kantoor in Hong Kong zal ook de transversale functies blijven uitvoeren die onze regionale aanwezigheid ondersteunen.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

   Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.