De websites van AXA Investment Managers (AXA IM) ontvingen een Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 A rating van het World Wide Web Wonsortium (W3C)/ Web Accessibility Initiative (WAI) van de e-Accessibility Association.

Toegankelijkheidspolitiek

Deze website werd ontwikkeld met respect voor de normen vastgelegd door het W3C (World Wide Web Consortium) en meer bepaald voor de richtlijnen aangaande de toegankelijkheid van informatie op het web, uitgevaardigd door het WAI (Web Accessibility Initiative) initiatief. Zo wil deze website toegankelijk zijn voor alle internetgebruikers, met inbegrip van de senioren, de visueel gehandicapten en gehandicapten met functionele beperkingen.


Compatibiliteit met de navigatiesystemen

Deze site is compatibel met alle recente navigatiesystemen die HTML 4.01 en CSS 2 ondersteunen en respecteert de door W3C aanbevolen XHTML en CSS woordenschat en grammatica.

Bijgevolg zal de website het best tot zijn recht komen met navigatiesystemen van de laatste generaties. Toch blijft de site ook toegankelijk voor oudere navigatiesystemen..

Het gebruik van volgende navigatiesystemen wordt aanbevolen:

 • Op Mac.OS.X (Macintosh operating system 10): Opera, Safari, Mozilla Firefox

 • Op Windows: Mozilla Firefox 5,  Google Chrome 12, Opera, Internet Explorer 8

 • Op Linux: Mozilla Firefox, Opera

Navigatieprincipes

Op alle pagina's van de website vindt u volgende naviagatie-elementen terug:

 1. het AXA IM logo maakt het mogelijk terug te keren naar de homepage vanaf de interne pagina's van de website.

 2. het hoofdmenu (horizontaal) bevat de links naar de hoofdinhoud, gestructureerd en georganiseerd in rubrieken.

 3. dankzij de draad van Ariadne weet u op welke bladzijde u zich bevindt en kan u snel naar de lagere navigatieniveaus gaan. U vindt de draad van Ariadne op elk moment terug onder het horizontale menu.

 4. via de zoekmachine, terug te vinden in de hoofding van elke pagina, maakt het mogelijkeen algemene opzoeking te doen opheel de website. Het resultaat van een opzoeking is een lijst van gevonden pagina's binnen de website die beantwoorden aan  de zoekcriteria.

 5. het plan van de website geeft een globaal overzicht van alle rubrieken en subrubrieken van de website en bevindt zich onderaan elke pagina (naast de belangrijke informatie.)

 6. navigatie via het klavier : gebruik de pijlen « omhoog » en « omlaag » om de  lift te verplaatsen, de tabulatietoets om van link tot link te navigeren en de enter-toets om een actieve link te volgen.

Grootte van de karakters

Kleine lettertypes kunnen het lezen op Internet voor sommige gebruikers bemoeilijken. Deze site biedt u de mogelijkheid de grootte van de teksten gemakkelijk te vergroten of te verkleinen aan de hand van de knoppen « A+ » et « A- » die u terugvindt in de hoofding van de redactionele zone van elke pagina.

Indien u een muis met scrollwiel gebruikt, ishet bij de meest navigatiesystemen ook mogelijk de grootte van de teksten te vergroten of te verkleinen door het scrollwiel te gebruiken in combinatie met een toets van het klavier:

 • Windows : Ctrl + scrollwiel van de muis

 • Mac : Appel + scrollwiel van de muis

Te downloaden PDF documenten

 Op de website vindt u te downloaden documenten in een PDF formaat. Om PDF  documenten te kunnen lezen, kan u Acrobat Reader downloaden.

U kan de PDF's ook transformeren naar een klassiek HTML formaat. Hiervoor maakt u gebruik van de online conversiemachine van Adobe; daartoe kopieert u het adres van de link naar het PDF bestand en plakt u het vervolgens in het daartoe bestemde vak via de online conversietool van Adobe.


Lezen van media-bestanden in Flash formaat

Een deel van de informatie is beschikbaar in Flash formaat.

Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u een  plug-in te downloaden en te installeren. Dit is een kleine software-applicatie die gratis beschikbaar is via Internet op het volgende adres: Plug-in Adobe- Macromedia Flash.

Voor de gebruikers van schermlezers, wordt een navigatie zonder Flash plugin aanbevolen. Zo kan u Flash onder Internet Explorer desactiveren :

 • Ga naar « Tools > Internet Options »

 • Klik op het tabblad « Programs », en ga dan naar « Manage add-ons »

 • Kies in de lijst « Shockwave Flash Object » en desactiveer  

 • Bevestig alles en raadpleeg de website  via toegang tot de alternatieven voor  Flash mediabestanden