Om onze klanten in staat te stellen de integratie van de ESG-criteria in de fondsen te meten en om ons niveau van transparantie inzake onze strategie rond verantwoord beleggen te verhogen, hebben we besloten de absolute ESG-indicator in onze fondsrapporten te publiceren. Dit ESG-cijfer wordt maandelijks bijgewerkt. Het wordt alleen ter informatie gebruikt. De fondsen hebben geen reglementaire of contractuele ESG-doelstellingen.

De absolute ESG-rating

De absolute ESG-rating is gebaseerd op een specifieke beoordelingsmethode van AXA IM (ESG-score van 0 tot 10). Ons interne RI-team ontwikkelt en onderhoudt de eigen ESG-scoremethodiek van AXA IM.

Absolute ESG-rating

 

De reden voor een niet-lineaire schaal voor het symbool onder de vorm van een boom is dat de ESG-gegevens niet lineair verdeeld zijn – bedrijven (en portefeuilles) groeperen zich rond de centrale tendens. Het is moeilijker om de portefeuille in het midden van de verdeling te verbeteren, dus een score die meer dan 0,5 afwijkt van de middelste waarde van 5, moet worden erkend.

Bovendien is het zo mogelijk om een grotere spreiding te bereiken in de ratings 2,3 en 4 en wordt een concentratie op de score 3 te vermeden.

Ten slotte kan het voor portefeuillebeheerders een grotere stimulans zijn om hun selectie te verbeteren en zo de bovenste boom te halen.

 

De informatie op deze website is louter informatief.  Het is geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU). Het is evnemin een aanbod van AXA Investment Managers of van aan AXA IM gelieerde ondernemingen om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen. Het mag niet worden beschouwd als een uitnodiging of advies tot beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling voor het  kopen of verkopen van effecten.

Dit informatie op deze pagina werd vereenvoudigd en is bijgevolg onvolledig. De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden). De ontvanger baseert zich naar eigen goeddunken op deze informatie. Dit materiaal bevat onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te onderbouwen.

Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers.

Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga,
6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.