Klimaatbeleggen bij AXA IM

AXA IM is een verantwoorde vermogensbeheerder die actief en op de lange termijn belegt. Zo kunnen we meebouwen aan de welvaart van onze klanten en bijdragen tot een gezonde toekomst voor de planeet en onze samenlevingen. De aanpak van de klimaatverandering is daarbij misschien wel de meest dringende  uitdaging.

Regeringen over de hele wereld zetten zich in voor een beperking van de opwarming van de aarde door hun economie af te stemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 (COP 21). Hierdoor wordt het momentum voor economische groei op basis van een koolstofarmer model versterkt. Daarnaast zien we een verveelvoudiging van het aantal grote ondernemingen die aankondigen dat ze zich ertoe verbinden  koolstofneutraal te worden. Ook het volume van uitgiftes van groene obligaties blijft almaar toenemen. Deze dynamiek is een bron van zowel risico's als kansen, niet alleen voor de ondernemingen maar ook voor de beleggers.

Deze trends veranderen de manier waarop wij bedrijven en overheden analyseren en evalueren, en ze beïnvloeden onze portefeuille-optimalisatiestrategieën via    verantwoorde beleggingen en impactbeleggen. Het klimaatthema domineert voortaan de analyse van factoren inzake milieu, maatschappij en bestuur (ESG: environment, social, governance), en wij zijn er al lang van overtuigd dat aan de hand van een doeltreffende ESG-analyse de meest duurzame ondernemingen kunnen geïdentificeerd worden, die op langere termijn goede financiële prestaties kunnen neerzetten.

De onderzoeks- en beleggingsteams bij AXA IM tellen meer dan 30 specialisten in verantwoord beleggen. Wij vinden dat verantwoord beleggen en ESG centraal moeten staan in onze activiteiten zodat we onze beleggingsportefeuilles zodanig kunnen samenstellen dat ze inspelen op de huidige uitdagingen, zoals klimaatverandering.


Wij zijn ervan overtuigd dat de tijd is aangebroken dat beleggers zich rekenschap geven van deze nieuwe realiteit en zich er ook aan aanpassen. Met de op het klimaat toegespitste fondsen binnen ons ACT-aanbod beschikken wij over de nodige kennis en instrumenten om hen daarbij te helpen.