De ESG-score en koolstofvoetafdruk zijn geïntegreerd in onze b2b- en b2c-rapporten (zie onderstaand voorbeeld).

 

Ons doel was om onze bestaande b2b- en b2c-rapportering te verrijken met 3 hoogwaardige, maar gemakkelijk te begrijpen ESG-indicatoren, om ons te onderscheiden van onze concurrenten die zelden essentiële prestatie-indicatoren voor niet-ESG-fondsen opnemen. We willen namelijk transparant zijn over de klimaatimpact van onze beleggingen. Deze ESG-indicatoren worden maandelijks bijgewerkt. Ze worden uitsluitend ter informatie gebruikt. De fondsen hebben geen wettelijke of contractuele ESG-doelstellingen.
De absolute ESG-score wordt weergegeven met behulp van een grafische schaal in plaats van een numerieke waarde. De ESG-prestatie van het fonds wordt vergeleken met de maatstaf om inzicht te krijgen in de inspanningen van de portefeuillebeheerders. Tot slot tonen we ook de koolstofvoetafdruk in de vorm van het percentage vermeden CO2-uitstoot ten opzichte van de referentie-index. Als een fonds geen referentie-index heeft, worden de relatieve ESG-score en de relatieve koolstofvoetafdruk niet berekend of weergegeven.

De informatie op deze website is louter informatief.  Het is geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU). Het is evnemin een aanbod van AXA Investment Managers of van aan AXA IM gelieerde ondernemingen om beleggingen, producten of diensten te kopen of te verkopen. Het mag niet worden beschouwd als een uitnodiging of advies tot beleggen, als juridisch of fiscaal advies, als een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of als een gepersonaliseerde aanbeveling voor het  kopen of verkopen van effecten. Dit informatie op deze pagina werd vereenvoudigd en is bijgevolg onvolledig. De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden). De ontvanger baseert zich naar eigen goeddunken op deze informatie. Dit materiaal bevat onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te onderbouwen. Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.