De Europese Unie heeft een ambitieus Actieplan Duurzame Financiering gelanceerd om de doelstellingen van de Europese Green Deal mee te helpen realiseren door particuliere beleggingen een rol te laten spelen in de overgang naar een klimaatneutrale, klimaatbestendige, grondstoffenefficiënte en rechtvaardige economie.

Als onderdeel van dit actieplan werd Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (zoals gewijzigd, “de SFDR”) goedgekeurd in november 2019, met nieuwe regels voor de informatieverschaffing over duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico’s, die van kracht worden op 10 maart 2021.

SFDR-informatieverschaffing op entiteitsniveau

Het volgende document bevat de informatie op entiteitsniveau over het beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico’s en ongunstige effecten op de duurzaamheid, die vanaf 10 maart 2021 verplicht verstrekt moet worden krachtens artikel 3 en 4 van de SFDR.

SFDR-informatieverschaffing op productniveau

De SFDR dringt aan op een grotere transparantie over duurzaamheidsrisico’s, ongunstige effecten op de duurzaamheid en duurzame beleggingen. Het volgende document licht de vereisten van artikel 8 en 9 van de SFDR toe en beschrijft waar u de gedetailleerde informatie kunt terugvinden die vanaf 10 maart 2021 verplicht te verstrekken is krachtens artikel 10 van de SFDR.

Verantwoord Beleggingsbeleid

Voor meer informatie over de ESG-methodes, -gegevensbronnen en het ESG-beleid van AXA IM, ga naar ESG.

Beloningsbeleid

Informatie over de manier waarop AXA IM haar beloningsbeleid afstemt op de integratie van duurzaamheidsrisico’s (artikel 5 van SFDR), kunt u de pagina van AXA IM over het beloningsbeleid raadplegen:

Meer informatie over het Beloningsbeleid