Onze op onderzoek en actief aandeelhouderschap toegespitste programma’s stellen milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke kwesties centraal die van invloed kunnen zijn op de beleggingsperformance. We hanteren duidelijk gedefinieerde criteria, zodat we bedrijven beter kunnen waarderen en evalueren ten opzichte van sectorgenoten. Deze criteria zijn in gelijke mate relevant voor onze klanten.

Onze oplossingen gebaseerd op een sociaal verantwoord beleggingsproces (RI) profiteren van onze gediversifieerde lange-termijnaanpak, van onderzoeken uitgevoerd door RI Search© en van onze beheerexpertise.

EnvironmentalSocialGovernance

Milieu (E)

Milieurisico’s: wij trachten te doorgronden in welke mate milieurisico’s de performance van bedrijven kunnen beïnvloeden en waarom bedrijven al dan niet besluiten om deze risico’s en de hiermee samenhangende opportuniteiten te beheren.

Criteria:

 • Aansprakelijkheid voor vervuiling en andere historische aansprakelijkheden

 • Risico’s samenhangend met het (onbedoeld) lozen en vrijkomen van stoffen, toxische emissies, gevaarlijke afvalstoffen en naleving van de regels

 • Aanwezigheid, aantal en kwalificatie van personeel belast met gezondheid, veiligheid en milieu; evaluatie van milieu-KPI’s

 • Mate van vergroening van het bedrijf

Maatschappij (S)

Beheer van menselijk kapitaal: wij identificeren uitdagingen die samenhangen met het beheer van het menselijk kapitaal, en onderzoeken wat bedrijven kunnen doen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Criteria:

 • Kwaliteit van de arbeidsomstandigheden

 • Carrièremogelijkheden en training

 • Rekruteringstrends

 • Gezondheid en veiligheid

 • Relatie met leveranciers

 • Relaties binnen het vakgebied

Governance (G)

Goed bestuur van de onderneming: wij identificeren de uitdagingen en analyseren de risico’s die samenhangen met de organisatie van het bedrijf.

Bedrijfsethiek en reputatiekwesties: wij hebben ons ten doel gesteld de bedrijven en sectoren te identificeren, die blootstaan aan ethische risico’s (omkoping, corruptie enz.) of waarvan de geografische locatie een fundamenteel risico vormt dat mogelijk van invloed is op de reputatie van bedrijf of aandeelhouders.

Criteria:

 • Leiderschap van de Raad van Bestuur

 • Functioneren en beloning van de directie

 • Risico’s samenhangend met de integriteit van audits en met de interne controle

 • Bescherming van de rechten van aandeelhouders

 • Omkoping

 • Corruptie

 • Mensenrechten