Waarschuwing : leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Engagement en actief aandeelhouderschap

Ons engagement is gericht op actie en betekenisvolle impact.

Overzicht

Als grote belegger in veel markten kunnen wij bedrijven potentieel tot een gedragsverandering bewegen die onze klanten tot voordeel strekt. Zo kunnen wij individuele bedrijven wijzen op strategische risico’s op korte termijn of hun een positionering voor de langere termijn aanbevelen die bijdraagt tot een veilige en duurzame economie.

Engagement is daarom een dragende pijler van verantwoord beleggen bij AXA IM en we zijn voortdurend op zoek naar wegen om die dialoog zo efficiënt en impactvol als mogelijk vorm te geven. Wij zetten in op engagement wanneer we denken een tastbare, positieve bijdrage te kunnen leveren. Het is ons streven duidelijke en zinvolle doelen te stellen, regelmatige bijeenkomsten te houden om de vooruitgang te bespreken, en met overtuiging ons stemrecht te benutten wanneer de situatie daarom vraagt. Deze gerichte aanpak kan volgens ons de naar risico gewogen rendementen voor onze klanten verbeteren en bijdragen tot veerkrachtige portefeuilles.

Hoe wij via dialoog een duurzame toekomst nastreven

Wanneer wij denken dat we een betekenisvolle verandering tot stand kunnen brengen of impact kunnen hebben, gaan wij met bedrijven de dialoog aan over ESG-thema’s. In 2021 waren onze belangrijkste gespreksthema’s het klimaat, biodiversiteit, ecosysteembehoud en menselijk kapitaal. Ons engagement bestrijkt nu ook nieuwe sectoren, met een speciaal engagementprogramma voor beursgenoteerde vastgoedbedrijven, en wij hebben onze dialoog met beleidsmakers over verduurzaming van de financiële sector verder verdiept.

ONS RAPPORT

2021 Active Ownership and Stewardship Report

Ons 2021 Active Ownership and Stewardship Report gaat nader in op onze interactie met emittenten gedurende het jaar en bevat daarnaast onze visie op uitbreiding van die activiteiten in de toekomst. Wij zien engagement en stemgedrag als een integraal onderdeel van onze fiduciaire plicht jegens klanten, namelijk bescherming van de portefeuilles en mede bouwen aan een duurzame economie in de komende decennia.

DOWNLOAD HET RAPPORT (in het Engels)

Ons beleid

Wij hebben ons expliciet ertoe verbonden om duurzaamheid in onze bedrijfspraktijk en bedrijfscultuur te integreren. Raadpleeg ons beleid in deze voor meer informatie.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

   Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.