AXA Court Terme

ISIN FR0000288953

Laatste NIW 1.543,1060 EUR as of 24-9-20

Overzicht

Beleggingsdoelstellingen

De ICBE is ingedeeld in de volgende categorie: 'Kortlopend geldmarktfonds met een variabele intrinsieke waarde (VIW)'.De opbrengsten worden herbelegd voor deelbewijs 'C' en uitgekeerd voor deelbewijs 'D'. De ICBE streeft ernaar om over een minimale aanbevolen beleggingshorizon van één maand en na inhouding van de werkelijke beheerkosten beter te presteren dan de gekapitaliseerde EONIA.Er wordt houders van deelbewijzen op gewezen dat in geval van zeer lage rentevoeten op de geldmarkt het rendement dat de ICBE oplevert mogelijk niet volstaat om de beheerkosten te dekken en dat de netto inventariswaarde ervan structureel kan dalen.

Main documents

KIID FR 28-4-2020

KIID NL 28-4-2020

KIID FR 4-2-2020

Literatuur

Documenten