AXA B Fund Equity Belgium

ISIN BE0152676954

Laatste NIW 11,7700 EUR as of 18-5-22

Overzicht

Beleggingsdoelstellingen

De doelstelling van het fonds is hoofdzakelijk te beleggen in een goed gespreide portefeuille die is samengesteld uit Belgische aandelen uit alle economische sectoren en aandelen van buitenlandse bedrijven die in België op de beurs genoteerd staan. Er wordt geen enkele kapitaalbescherming of -garantie geboden.

Risk

SRRI bijkomend risico

Tegenpartijrisico: het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het fonds, wat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering.
Duurzaamheidsrisico's: Gezien de beleggingsstrategie en het risicoprofiel van het compartiment zal de waarschijnlijke impact van de duurzaamheidsrisico's op het rendement van het compartiment naar verwachting gemiddeld zijn.
Concentratierisico: risico verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen met betrekking tot een activacategorie of een welbepaalde markt.
Liquiditeitsrisico: risico dat het fonds de activa moeilijk kan kopen of verkopen.

Administratie

Kosten

Lopende kosten 1,47%

(financieel beheer)

Totale beheerskosten:                                                                 max. 1,2%

De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.

De prestatievergoedingen bedragen 20% van de outperformance van het compartiment ten opzichte van de referentie-indicator (40% van de BEL20 RI index en 60% van de BEL MID RI index). Gelieve het KIID en het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Instapvergoeding:                                                              max. 3% (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)

Uitstapvergoeding:                                                             0%

Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie): 1,32% (max.: 4.000€)

Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30%

Belgische heffing op het sparen : Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van het Fonds
- dat beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft voor 1 januari 2018 of
- dat beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft vanaf 1 januari 2018.

Literatuur